Zichttermijn / herroepingsrecht

 • Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren.

  Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan de Nederlandse Handel Centrale heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij de Nederlandse Handel Centrale.

  De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

  Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt de Nederlandse Handel Centrale er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

  Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 • Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door de Nederlandse Handel Centrale aangeboden (mobiele) netwerkoperators.

  Op laatst genoemde diensten, waarbij de Nederlandse Handel Centrale slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
 • Het herroeping recht geldt niet voor:
  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

Retour meldingen

 1. Meld uw retour aan via het mailadres retour@nederlandsehandelcentrale.nl *
  • Vermeld duidelijk al uw contactgegevens
  • Vertel in de mail ook het bankrekeningnummer waar u het geld op wilt ontvangen.
 2. U ontvangt na de retourmelding binnen 24 uur het retouradres waar u het artikel naar toe kunt sturen.
 3. Let op dat u in het pakket uw gegevens toevoegd
 4. Wij vragen u binnen 48 uur na ontvangst van de retourmelding het pakket aan te bieden aan de vervoerder.
  • Het pakket dient binnen de 14 dagen bij ons aan te komen. Indien de retourmeldingen na de 10e dag bij ons binnen komt, dient het pakket binnen 5 werkdagen door ons te zijn ontvangen.

* Offline klanten, met een vaste vertegenwoordiger hoeven alleen een retourmelding te doen. Uw vertegenwoordiger neemt de retour, tijdens het volgende bezoek mee.

Reparatie verzoeken

 1. Voor reparatieverzoeken kunt u ons mailen via reparatieservice@nederlandsehandelcentrale.nl
  • Geef in de mail aan waarom u een reparatieverzoek doet.
  • Vergeet niet uw contactgegevens in de mail te vermelden, inclusief een telefoonnummer waarop u bent te bereiken.
 2. Wij zenden u binnen 24 uur, per mail een retouradres toe.
  • Wacht met een reparatieverzoek tot u van ons een adres heeft ontvangen, waar u het artikel heen kunt sturen. Als wij een reparatieverzoek op ons bedrijfsadres ontvangen, dan kan het zijn dat wij de artikelen weer moeten doorsturen. Dit kost voor u extra tijd, voor u het artikel weer in bezit heeft.
 3. Reparaties binnen het Garantietermijn zijn uiteraard op kosten van de Nederlandse Handel Centrale en de fabrikant.
  • Indien een reparatieverzoek buiten de garantie valt, nemen wij graag eerst contact met u op per telefoon. Wij willen dan met u eventuele reparatiekosten bespreken, voordat wij overgaan tot reparatie. Vergeet daarom niet om uw telefoonnummer te vermelden.
 4. Zodra u van ons het retouradres heeft ontvangen, stuurt u dan zo snel mogelijk uw te repareren product naar ons op. Wij streven er altijd na om de reparaties zo snel mogelijk uit te voeren.
  • Onze leveranciers dienen alle reparaties binnen 14 dagen na ontvangst te repareren en terug te zenden aan onze klanten.

   U ontvangt van ons dan ook binnen 14 dagen een mail met de trackingscode, waneer u uw artikel kunt verwachten.

Voor meer informatie kunt u ook kijken bij;
Privacy Beleid
Algemene voorwaarden
Cookie beleid